Profit First varken

Profit First systeem

Als traditionele opgeleide boekhouder en altijd al het traditionele administratieve werk gedaan hebbende, is het Profit First een systeem waar ik eerst sceptisch naar keek. Dit is een systeem die op een heel andere wijze kijkt naar geld. De aloude boekhoudformule Omzet – Kosten = Winst wordt in dit systeem omgedraaid naar Omzet – Winst = Kosten. In deze blog ga ik in op Hoe werkt Profit First? en Waarom kies je voor Profit First? Maar als eerste start ik met Wat is Profit First?

Wat is Profit First?
Profit First is een leuk, praktisch en toegankelijk systeem om je geldstroom te managen. Misschien weet je nog van vroeger dat je moeder of anders je oma een spaarsysteem had voor het verdelen van geld in de verschillende spaarpotten. Elke maand verdeelde ze het geld over bijvoorbeeld de spaarpotten voor boodschappen, huur/hypotheek, kleding, vakantie, etc. En wanneer ze boodschappen ging doen, haalde ze het geld hiervoor uit de spaarpot boodschappen. Profit First is een methode waarbij je altijd als eerste je de winst pakt. Als beloning voor jezelf voor het harde werken.

Hoe werkt Profit First?
Het systeem van Profit First is, dat je het ontvangen geld verdeeld over een aantal bankrekeningen die behoren bij de doelen die je hieraan geeft. De basis hiervoor vormen de bankrekeningen. De vijf bankrekeningen die je als eerste opent, zijn:

1) Ontvangstenrekening
2) Winstrekening
3) Salarisrekening
4) Belastingenrekening
5) Kostenrekening

Het geld dat je ontvangt op je Ontvangsten-rekening verdeel je op basis van percentages over de andere bankrekeningen. Met Profit First bepaal je van tevoren je doel voor het lopende jaar. Op basis hiervan stel je de verdeelpercentages vast. Heb je niet genoeg geld op je bankrekening voor je doel staan, dan moet je kijken wat hiervan de reden is. Komt er minder geld binnen, dan je van te voren had bedacht, dan zal je hierop actie moeten ondernemen.

Waarom Profit First?
Door het toepassen van Profit First krijg je een goede structuur en leer je jezelf om bewust te zijn van de kosten die je maakt. Maar het meest belangrijkste is dat je direct leert om geld opzij te zetten voor je belastingen aangifte. Niet alleen voor de Omzetbelasting, maar ook voor de Inkomstenbelasting. Met Profit First weet je dat je voldoende hebt gereserveerd om de belastingaanslag te kunnen betalen. Je wordt je bewust van geldzaken. Het doel van het systeem is een financieel gezond en winstgevend bedrijf.