Zo bepaal je financiële doelen

Zo bepaal je financiële doelen

Heb jij veel ideeën en plannen? En neem jij je ook elk jaar voor om deze dit jaar te gaan uitvoeren? Maar is de uitvoering daarvan lastiger dan gedacht. Blijft het vaak bij dromen? Om je ideeën en plannen wel in uitvoering te krijgen is het belangrijk om doelen te stellen.

Voor het stellen van financiële doelen kun je de SMART-methode gebruiken. Als je doelen volgens deze methode opstelt, worden ze duidelijk en concreet. SMART staat voor:

S = Specifiek. Wees specifiek in het stellen van doelen Wat je bereiken? Waarom wil je dit bereiken?
M = Meetbaar. Maar je doel meetbaar. Koppel cijfers aan je doel. Hoeveel ben je nodig om je doel te bereiken? Druk deze cijfers uit in een percentage of in vaste cijfers. Hierdoor wordt je doel meetbaar.
A = Acceptabel. Het doel moet wel in een realistische tijdsbestek te behalen zijn. En er moet voldoende draagvlak voor je doel zijn.
R = Realistisch Maak je doel haalbaar. Niet te makkelijk, maar ook niet onbereikbaar. Een doel die een ambitieuze uitdaging voor je is en waar je graag je best voor doet.
T = Tijd Door een tijd te koppelen aan je doelen, maar geef je jezelf een deadline.

Doelen stellen begint met het bepalen wat je op de lange termijn wil. Vervolgens maak je deze termijn steeds kleiner, totdat je kleine stappen overhoudt.

De lange termijn doelen
Wat wil je bereiken over 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar of 1 jaar? Doelen stellen voor een langere periode is erg lastig. Maar het begint toch met wat wil je over 10 jaar bereiken. Als je 10 jaar verder bent, wat zie je dan? Hoe ziet je bedrijf er dan uit? Hoe ziet je eigen leven er uit? Door te dromen wat je graag zou willen, als alles mogelijk is. Alles wat je bedenkt, schrijf je op. Echt alles. Het uitgangspunt is dat alles kan en alles mag. Hierdoor komen de diepste verlangens naar boven. Nu denk je dit is toch niet mogelijk! Waarom niet? Wat je nu hebt opgeschreven is je grootste doel. Deze doel maak je nu kleiner. Waar sta ja na vijf jaar? Dan ben je halverwege. Wat staat er dan? Hetzelfde doe je voor 3 jaar en 1 jaar.

De korte termijn doelen
Door je grootste doel kleiner te maken, wordt deze behapbaar. Maar een doel met een termijn van 1 jaar is ook nog lang. Het jaar doel splits je op in kwartaaldoelen. Deze kwartaaldoelen ga je onderverdelen in subdoelen. En voor deze subdoelen ga kleine stappen uitschrijven. Een stap kan bijvoorbeeld in 20 minuten gedaan worden. Door de stappen zo klein mogelijk te maken, blijft het te doen. En ga je ze ook daadwerkelijk uitvoeren.

Houd overzicht
Noteer je korte en lange termijn doelen in één overzicht. Hang ze op een prikbord, verwerk ze in bureaubladachtergrond, op een plek waar je ze regelmatig ziet en aan herinnert wordt. Door ze in een Word document te noteren en vervolgens sla je deze op om nooit meer te openen, ga je niet je doelen behalen. Het is belangrijk om regelmatig aan je doelen te worden herinnert.

Als laatste ga je evalueren
Door bij te houden welke stappen je gedaan hebt van je financiële doelen, zie je ook wat je voortgang is. Toch is het belangrijk om elk kwartaal de voortgang van je doelen te evalueren. Bekijk je doelen en evalueer wat ging goed en wat ging minder goed. Hierdoor zul je steeds beter worden in het maken van realistische financiële doelen. Doelen stellen is maatwerk. Het doel verschilt per ondernemer, maar ook de manier waarop je werkt aan je doelen. Zelfreflectie en evaluatie zijn belangrijk om in het stellen van effectieve doelen.

Vind jij het lastig om als ondernemer doelen te stellen? Dan kan het verstandig zijn om dit samen met expert te doen. Klik hier om een afspraak te maken.